"Премиум Билдинг Мениджмънт" ЕООД


Ние сме компания, специализирана в управление, поддръжка, озеленяване и охрана на висококласни сгради и комплекси. Компанията предоставя пълни услуги в менажирането на сгради и комплекси, като се грижи за всеки детайл. Нашата цел е да дадем чиста и поддържана премиум среда. Ние разполагаме с висококвафилициран персонал и надеждни партньори, с които имаме успешно дългосрочно сътрудничество.
Ние предлагаме:
  • Регистриране на сгради и съоръжения;
  • Поддръжка и управление на жилищни сгради – съгласно ЗУЕС;
  • Поддръжка и управление на офис сгради;
  • Поддръжка и управление на междублоково пространство, градини и паркове;
  • Технически паспорти на съществуващи сгради – съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите;
  • Енергийна ефективност – енергийно обследване на съществуващи сгради; консултантски услуги при използване на кредит „Енергийна ефективност”;
  • Инженер-консултантски услуги при възникване на дефекти – съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
  • Интериорно проектиране и изпълнение – довършителни работи и обзавеждане;
  • Посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем;
  • Пълно управление на собствеността.